BOLESTI GRKLJANA KASALJ

 

 

BOLESTI GRKLJANA i KASALJ:

 

Subgloticni laryngitis. (“Pseudo krup”)

 

Bolest koja počinje dramatično: iz punog zdravlja, najčešće noću, dete počinje teško da diše, kašlje (“nalik lavežu psa”). Bledo je, uznemireno, ali bez značajnijeg povećanja temperature. Reč je o bolesti kojoj se nezna pravi uzrok, a manifestuje se otokom u grkljanu (ispod nivoa glasnica) koji sužava disajni prostor. Potrebno je hitno lečenje u bolničkim uslovima. Primenjuju se preparati hormona (kortikosteroidi-urbason) uz antibiotike. Po potrebi se dete stavlja u prostoriju sa regulisanom temperaturom i vlagom. Retko je potrebna primena kiseonika. Ova upala grkljana kod dece se može ponoviti nekoliko puta, a posle pete ili šeste godine se gotovo nikad ne javlja.